Kehtestatud 2000
Kangelaste pr 29 10.01.2000.a. nr 200/32
Skeem: pdf
Tallinna mnt 41 (Kauplus ASTRI) 17.05.2000.a. nr 103/14
Märkused: Tunnistatud kehtetuks Narva Linnavolikogu 26.11.2009 otsusega nr 183