Algatatud 2007
Rahu 3d maa-ala 18.12.2007.a. nr 460
Tellija: Saksa Auto AS
Eesmärk: Planeeritava maa-alale ehitusõiguse määramine äripindade (autode müügisalong, hooldus ja remont) ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,8 ha
Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) 06.12.2007.a. nr 435
Tellija: Balti ES AS
Eesmärk: Maa-alal kruntide liitmine, jagamine ja piiride täpsustamine, sihtotstarvete osaline muutmine, ehitusõiguse andmine tootmisobjektide, äriobjektide ja elupindade ehitamiseks, olemasolevate tootmishoonete lammutamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava ala pindala: ca 13,1 ha
Skeem: pdf
Kulgu tn 15, 15a ja 15b maa-alad 15.11.2007.a. nr 404
Tellija: Glaskek AS
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntide liitmine kolmest krundist üheks, ehitusõiguse määramine tootmis- ja äripindade ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,5 ha
Lavretsovi tn 6 maa-ala 15.11.2007.a. nr 400
Tellija: Estvan OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse andmine olemasoleva hoone laiendamiseks äri- ja elupindade ehitamise tarbeks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,09 ha
Juhkentali 12 maa-ala 16.08.2007.a. nr 335
Tellija: Kenkma OÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine elumajade ehitamiseks, krundipiiride täpsustamine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,4 ha
Kalda 12h maa-ala 16.08.2007.a. nr 334
Tellija: Mebservis OÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine kaubandushoone ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Jõesuu 17 maa-ala 16.08.2007.a. nr 333
Tellija: Roman Orover
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine elumajade ehitamiseks, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,17 ha
Tiigi 2h ja 2k maa-alade 16.08.2007.a. nr 332
Tellija: ArtDrive OÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine, kruntide liitmine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,2 ha
Skeem: pdf
Tiimani tänava ja Tallinna mnt vaheline ala 28.06.2007.a. nr 286
Tellija: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Valerston Grupp OÜ
Planeerija: SWECO Projekt AS
Eesmärk: Planeeritavale alale parkimikohtade välja ehitamine, krundipiiride määramine, sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, liikluskorralduse (juurdepääsude) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala 28.06.2007.a. nr 281
Tellija: Gesti Hotel OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade (väikesed korruselamud) ning äripindade ehitamiseks, krundipiiride täpsustamine (krundi jagamine, krundipiiride määramine), sihtotstarbe täpsustamine ja muutmine (elamumaa, ärimaa, üldmaa), heakorrastuse ja haljastuse (väikepargi rajamine), liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,6 ha
Gerassimovi tn 5 maa- ala 28.06.2007.a. nr 280
Tellija: Narva Development Project OÜ
Eesmärk: Planeeritavale alale ehitusõiguse määramine elumajade (väikesed korruselamud) ehitamiseks, vajadusel krundipiiride täpsustamine (krundi jagamine), sihtotstarbe muutmine (elamumaa), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,5 ha
Skeem: pdf
Puškini tn 7 ja lähiala 24.05.2007.a. nr 226
tunnistatud kehtetuks 21.03.2019.a. nr 14
Tellija: Lääne-Virumaa Investeerimisgrupp OÜ
Eesmärk: Planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine, ehitusõiguse määramine äri- ja elupindade ehitamiseks, heakorrastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,35 ha
Kreenholmi 54a maa-ala 24.05.2007.a. nr 241
Tellija: Viirma OÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine äripindade (autoteenindus, hotell) ehitamiseks, sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,4 ha
Skeem: pdf
Rahu tn 7 ja lähiala 26.04.2007.a. nr 141
Tellija: Neptunus OÜ
Eesmärk: Planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine, ehitusõiguse määramine kaubanduspindade ehitamiseks, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 4,7 ha
Skeem: pdf
Vestervalli 17a maa-ala 26.04.2007.a. nr 140
tunnistatud kehtetuks 26.05.2011.a. nr 83
Tellija: IV Invest Development OÜ
Eesmärk: Planeeritava maa-alale ehitusõiguse andmine büroopindade ehitamiseks, heakorrastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,05 ha
Kulgu sadama maa-ala 05.04.2007.a. nr 112
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine; ehitusõiguse andmine olemasoleva väikepaatide sadama ümberkorraldamiseks, heakorrastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovorkude asukoha määramine.
Planeeritava ala pindala: ca 4,1 ha
Skeem: pdf
Vabaduse tn 4 maa-ala 15.03.2007.a. nr 102
Tellija: FAMA - Narva OÜ
Eesmärk: Planeeritava ala olemasoleva sihtotstarve muutmine; planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine korruselamute ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepaasude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,39 ha
Märkused: Skeem eskiisiarutelul (pdf), põhikaart (pdf)
Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g maa-ala 15.03.2007.a. nr 90
Tellija: MAXIMA Eesti OÜ
Eesmärk: Planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine; ehitusoiguse maaramine kaubandus- ja vabaajakeskuse ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse liikluskorralduse ja jalakaijate teede lahendamine; tehnovorkude asukoha maaramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 3,0 ha
Skeem: pdf
Hariduse 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja Puškini 27 maa-ala 15.03.2007.a. nr 89
Tellija: FAMA Invest OÜ
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale uute krundipiiride moodustamine; maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine; maa-alale ehitusõiguse andmine kaubandus-, büroo ja elamupindade ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
Skeem: pdf, jpg
Puškini tn 69 maa-ala 26.01.2007.a. nr 17
Tellija: AS HARJU EHITUS
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, maa-alale ehitusõiguse andmine elumaja ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 1,07 ha
Skeem: pdf
Rahu 1a maa-ala 26.01.2007.a. nr 16
Tellija: Vikingmotors Ida-Viru OÜ
Eesmärk: Planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, maa-alale ehitusõiguse andmine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala: ca 0,53 ha