Geodeesia

Narva geomõõdistuste infosüsteem
Geoarhiiv

Narva linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine toimub Narva geomõõdistuste infosüsteemis Geoarhiiv.

  • Füüsilistel isikutel võimaldab teenus tutvuda Geoarhiivis arhiveeritud geomõõdistuste mõõdistusalade ja menetluse käiguga.
  • Geoarhiivis registreeritud geodeesiafirmadele võimaldab teenus esitada geodeetilisi uurimistöid ja annab ligipääsu Geoarhiivis arhiveeritud mõõdistustööde ruumiandmetele.
  • Geodeedile: Mõõdistuskord Narva linnas.

Õiguslikud alused

Geodeesiafirmad (ehitusgeodeesia) (Maamõõtjate kohta vt. Maakorraldus)

Geodeetiliste mõõdistuste meelespea (arhitektile/projekteerijale/ehitajale)