Amet

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Ameti põhiülesanded on Narva linna haldusterritooriumi katmine planeeringutega, linnaehituslike ja arhitektuursete põhimõtete väljatöötamine ning nende järgimise tagamine, ehitustegevuse järelevalve, korrakaitse ja riiklik järelevalve, maareformi läbiviimine ja maakorralduslike toimingute teostamine, ameti arhiivi haldamine, korrastamine ja säilikute moodustamine, järelevalve teostamine Narva linna õigusaktide täitmise üle.