Mõõdistuskord

T Ä H E L E P A N U !
01.01.2018 toimus üleminek Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt (BK77)
Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile (EH2000).
» loe lähemalt

Narva Linnavalitsuse 13.08.2014 määrus nr 25 - Riigiteataja, pdf