Järelvalve

Narva Linnavolikogu 30.11.2006 määrus nr 48 - Riigiteataja, pdf

Ehitusmäärus on muudetud/täiendatud
Narva Linnavolikogu 15.03.2007 määrusega nr 6 ja
Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määrusega nr 14

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone aluspinnaga 0-20 m² ja kuni 5 m kõrgusega ehitamiseks juhend, ning nõudmised kuni 01.07.2015 püstitatud nimetatud hoonete kohta - pdf

Päästeamet koostöös tuleohutusekspertidega on välja töötanud juhendi, mida saab võtta aluseks ehitise auditi tuleohutusosa, või ehitise tuleohutusauditi koostamiseks.
Juhend on leitav Päästeameti kodulehelt.

Ehitise seadustamine