Avalduste vormid

Projekteerimistingimuste taotlus » Riigi Teataja

Detailplaneeringu algatamise taotlus pdf

Mõõdistusloa taotlus vorm
(määrus: Riigiteataja, pdf)

Maa ostueesõigusega erastamise avaldus doc, pdf

Hoonestusõiguse seadmise avaldus doc, pdf » Ida-Viru Maavalitsus

Riigilõiv ehitusloa/kasutusloa väljastamise eest pdf
vt. Riigilõivuseadus (16. peatükk - Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud) » Riigi Teataja