Avalduste vormid

Projekteerimistingimuste taotlus » Riigi Teataja

Detailplaneeringu algatamise taotlus pdf

Mõõdistusloa taotlus vorm
(määrus: Riigiteataja, pdf)

Maa ostueesõigusega erastamise avaldus doc, pdf

Hoonestusõiguse seadmise avaldus doc, pdf » Ida-Viru Maavalitsus

Riigilõiv
projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise
ja ehitusloa/kasutusloa väljastamise eest
pdf
vt. Riigilõivuseadus (16. peatükk) » Riigi Teataja