Põhimäärus

Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määrus nr 23 - Riigiteataja, pdf