Põhimäärus

Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määrus nr 17 - Riigiteataja