Põhimäärus

Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 12 - Riigiteataja