Принятые старые

Vastuvõtmisel ja avaliku väljapaneku korraldamisel
Puškini tn 55 maa-ala 18.05.2006 nr 79
Tellija: Junona AS, 01.11.2004.a, nr 1093/1-11.
Eesmärk: Planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone (ehitusmaterjalide kauplus) rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (jurdepääsude ja parkimise) ja jaläkaijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Maa-alale planeeritakse ehitada kahekordne ärihoone ehitusalase pinnaga kuni 4000m2.
Planeeritava ala pindala: ca 1,56 ha.
Skeem: pdf, jpg
Bastion Gloria 20.02.2003. 17/10
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Eesmärk: Piiride muutmine, hoonestusõiguse seadmine, liiklusskeemi väljatöötamine.
Planeeritava ala pindala: ca 10,4 ha.
Skeem: jpg
Tallinna mnt 14-28 23.05.2001 276/40
Tellija: OÜ Augenblick.
Eesmärk: Maakasutuse piiride muutmine, uute kruuntide loomine ühiskondliku otstarbega hoonete ehitamiseks, hoonestuõiguse määramine.
Skeem: jpg, makett