Vanalinn

Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine
(programm)


Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering 22.11.2012 nr 132
Staatus: kehtestatud
Tellija: Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Eesmärk: Tulevikustrateegia väljatöötamine ja üldplaneeringu rakendamine vanalinna ajaloolise ja geograafilise ehituse- ja arendustegevuse teostamiseks linnaosa territooriumil.
Planeeritava ala pindala: ca 45,8 ha

Töö koostaja: Ramboll Eesti AS

Töö käik:
 • SWOT analüüsi koostamine:
  • 16.10.2008 üldkoosolek, fotod: 1, 2, 3, 4, 5 , 6
  • 17.10.2008 koosolek Teema: Haridus, kultuur, sport 1, 2, 3, 4
  • 22.10.2008 koosolek Teema: Äri ja ettevõtlus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • 09.2010 Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu KSH aruande teade

Failid:
 • Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu
  keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf
 • Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu maakasutus pdf

Planeeringu dokumendid:
 • ÜP zip (76.8 MB)
 • KSH zip (33.2 MB)

Avalik väljapanek:
 • ÜP zip (87.1 MB)

Kehtestatud:
 • ÜP zip (185.4 MB)