Tööpakumised

ARHITEKT

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (ALPA) arhitektuuri- ja planeerimise osakond otsib oma kollektiivi arhitekti, kelle töö põhieesmärk on kaasa mõelda ja osaleda linnaruumi parima arengu suunamises. Seda nii planeeringutele arhitektina sisendi andmises, projekteerimistingimuste koostamises kui ka ehitusprojektide läbivaatamise käigus.

Edukas kandidaat on:

 • kursis Narvas toimuvate arengutega ning põleb soovist nendele kaasa lüüa,
 • loov ning samas täpne, efektiivne ja töökas,
 • aktiivne kaasamõtleja,
 • eluaegne õppija,
 • hea meeskonnatöös.

Ta oskab:

 • lahendada probleeme,
 • suhelda inimestega – nii professionaalide kui ka lihtsate linnakodanikega,
 • teha efektiivselt ja entusiasmiga ka (mõnikord) igavat tööd,
 • leida oma lennukatele ideedele elluviimise võimalusi linnavalitsuse töö ja eelarveliste piiratuse kontekstis.

Ta omab:

 • arhitekti, urbanisti, planeerija või maastikuarhitekti haridust,
 • kogemust arhitektuuri ja planeerimise valdkonnas kasutatavates arvutiprogrammides,
 • eesti keele oskust C1 tasemel ning vene ja inglise keele oskust suhtlustasemel.

Omalt poolt pakume:

 • huvipakkuvat tööd Eesti kõige intrigeerivamas linnas,
 • võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks,
 • eneseteostuse ja täiendamise võimalust,
 • konkurentsivõimelist palka,
 • munitsipaaleluruumi kasutamise võimalust,
 • tunnet, et see, mida teed, on uus ja oluline.

Ootame sooviavaldusi hiljemalt 28.02.2022 e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.ee märgusõnaga „Arhitekt“.

Palume sooviavaldusele lisada motivatsioonikirja, elulookirjelduse (CV), portfoolio, haridust tõendava dokumendi koopia ning kinnituse avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda peaarhitekt Peeter Tambu poole telefonil 3599058 või elektronposti aadressil peeter.tambu@narva.ee.