Вакансии

PLANEERINGUTE SPETSIALIST

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (ALPA) arhitektuuri- ja planeerimise osakond otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti.

Ametikoha põhieesmärk on planeeringute menetlemine; sellega seonduvate dokumentide, eelnõude ja kirjade koostamine; planeeringute seire ja ülevaatamise korraldamine; planeeringute dokumentide ja andmete süstematiseerimine ning teabe avalikustamisega seotud tegevused. Lisaks eeldame, et spetsialist peab planeeringute elektroonilist andmebaasi ja osaleb GIS (geograafiline infosüsteem) lahenduste kavandamises ja elluviimises.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane Eestis tunnustatud akadeemiline kõrgharidus (geograafia, arhitektuur, planeerimine, maastikuarhitektuur)
 • vähemalt kahe aastane erialase töö kogemus
 • eesti keele oskus C1-tasemel
 • vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel
 • inglise keele oskus suhtlustasemel
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele
 • juhtimisoskus, koostöövõimekus ja hea suhtlemisoskus
 • suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid
 • kogemus planeerimise valdkonnas kasutatavates programmides (AutoCAD, GIS jt)
 • Teadmisi Eesti planeerimise valdkonnas kasutatavatest parimatest praktikatest

Kasuks tuleb:

 • erialane kutsetunnistuse omamine
 • töökogemus avalikus teenistuses

Omalt poolt pakume:

 • pinget pakkuvat tööd suure arengupotentsiaaliga linnas
 • võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
 • eneseteostuse ja täiendamise võimalust
 • konkurentsivõimelist palka
 • tunnet, et see, mida teed, on oluline ja omab otsest mõju linna arengule

Kandideerimiseks esitada:

 • elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • lühike motivatsioonikiri (maks. 1 lk)

CV ja lisad märkega "PLANEERIJA" palume saata hiljemalt 20. novembriks 2020 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.