Keskkonnaharidus

03.05.2016

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Narva õpilastele 2015/2016

projekt nr 9839

Projekti eesmärk: pakkuda Narva linna õpilastele tasuta osalemise võimalust keskkonnahariduslikes programmides, mis toimuvad Ida-Virumaal, Iisakus. Keskkonnahariduslike programmide eesmärgiks on kujundada õpilastele keskkonnateadlikkust, säästvat mõtteviisi, pakkuda aktiivset ja uurivat õpet, toetada ja täiendada kooli õppekavas käsitletavaid looduse- ning keskkonnateemasid.

Projekti kestvus: 19.08.2015 – 31.05.2016

Sihtrühm: 8 Narva linna üldhariduskoolide õpilased (3., 4., 5., 6. klassid).

Projekti tegevused: Infopäev õpetajatele - projekti tutvustamine, keskkonnahariduslike õppeprogrammide tutvustamine, mõnede programmide läbiviimine ning näpunäidete andmine saadud materjalide kasutamiseks. Õppekäigud - kokku viiakse läbi iga rühma kohta 2 programmi kestvusega 1-2 tundi Iisaku Looduskeskuse õppeprogrammide valikust.

Informeerimine: Koolide teavitati Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna listi kaudu ja telefoni teel. Samuti saadeti informatsioon õpetajatele, kes on eelnevate projektide käigus õppeprogrammidel aktiivselt osalenud. Projekti informatsioon (eesmärgid, kestvus, sihtgrupp, tegevused ja osalemise võimalus) on avaldatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee

Projektis osalesid: Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva Kreenholmi gümnaasiumi, Narva Eesti Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Keeltelütseumi, Narva Paju kooli, Narva 6. Kooli õpilased ja õpetajad.

Projekti elluviimist toetas Sihtasutus Keskkonnafinantseerimise Keskus.


28.11 ja 05.12.2013

Keskkonnateemalised õppeprogrammid teemal „Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?“ koolides ja lasteaedades

Programmid viisid läbi Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse spetsialistid Anne-Ly Feršel ja Julia Kropatševa. Kokku oli läbi viidud 14 õppeprogrammi.


28.11.2013

Keskkonnateemaline loodusõhtu „Lindude talvine toitmine – heategu või karuteene“

Lindudest rääkis Ida-Viru Linnuklubi esindaja Indar Zeinet. Osalesid kõik loodushuvilised. Loodusõhtu korraldaja oli Keskkonnaameti Viru regioon koostöös Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga. Ürituse läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


15-21.11.2013

Keskkonnateemalised loengud Narva lasteaedades

Üritused toimusid üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädala raames. Loengud teemal „Jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine“ viisid läbi Narva Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistid Dmitri Koroljov ja Galina Pustoshnaya. Sihtrühmaks oli lasteaia personaal (juhtkond, õpetajad, teenindav personal). Osalesid lasteaiad: Marjake, Põngerjas, Tuluke.


30-31.05.2013

Ekskursioonid Narva Vesi AS heitveepuhastusjaama

Osalesid Narva Pähklimäe gümnaasiumi kuuendad klassid.


25.05.2013

Looduskaitsekuule ja rahvusvahelisele kaitsealade päevale pühendatud matk

Ürituse korraldas Keskkonnaameti Viru regiоon. Sihtrühm - Narva linna elanikud igas vanuses. Narva linna elanikud. Külastati Aluoja joastikku ja Mägara allikat ning Oru pargi maastikukaitseala. Üritust toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


23.05.2013

Keskkonnateemaline programm "Prügi VaheTund"

Õppeprogrammi eesmärk oli propageerida läbimõeldud tarbimist ning jäätmete keskkonnasõbralikku käitlemist. Kokku 2013. aastal korraldati “Prügivahetund” programmi 150 Eesti koolis. Õppeprogrammis osalesid Narva Soldino Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli 5-ndad klassid. Kokku viidi läbi 4 esitlust. Projekti läbiviimist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.


08.05.2013

Õppeprogramm "Looduskaitse – mis see on?"

Õppeprogrammis räägitakse looduskaitse põhimõtetest ja kaitsekorraldusest ning antakse ülevaade Ida-Virumaa kaitsealadest ja üksikobjektidest. Osalesid Narva humanitaargümnaasiumi 5, 6.klassid ja Narva 6. kooli 6. klassi õpilased. Koolis toimus programmi slaidiesitlus ja sellele järgnes ekskursioon, mille viisid läbi Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse spetsialistid Anne-Ly Feršel ja Heldi Aia. Lapsed külastasid Narva linna läheduses paiknevaid katsealuseid objekte: Udria maastikukaitseala, Tõrvajõe (juga) ja Meriküla (mänd).


14-23.01.2013

Õppeprogramm pakendite sorteerimisest Narva lasteaedadele

14-15 ja 21-23 jaanuaril 2013 toimus Narva linna lasteaedades õppeprogramm koostöös MTÜ-ga Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Programm koosnes multifilmi vaatamisest ja pakendite sorteerimise praktilisest ülesandest.

Osalesid järgmised lasteaiad: Päikene, Tuluke, Vikerkaar, Kirsike, Kakuke, Cipollino, Pääsuke, Tareke, Käoke, Punamütsike, Karikakar, Ojake, Muinasjutt, Pingviin.


26.11.2012

Seminar "Sipelgas Ferda vähendab prügi"
Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis

Seminari viisid läbi Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse spetsialistid Anne-Ly Feršel ja Heldi Aia. Õppeprogrammi sisu oli prügi sorteerimine ja taaskasutamine. Seminaril osalesid algklasside ja lasteaedade õpetajad. Osalemine seminaril oli tasuta. Projekti läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Keskkonnateemaline õppeprogramm "Puhta Vee ABC"
Narva Kesklinna gümnaasiumis

Õppeprogrammi viisid läbi Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse spetsialistid Anne-Ly Feršel ja Heldi Aia. "Puhta vee ABC" tähtsustab puhast vett kui esmavajalikku loodusressurssi ja soovitab säästlikku veetarbimist. Programmi eesmärgiks oli ärgitada õpilasi arutlema, kuidas vett säästa. Koolis toimus programmi slaidiesitlus ja sellele järgnes ekskursioon Narva Vesi AS heitveepuhastusjaama. Õppeprogrammis osalesid 8b, 9a, 10a ja 11b klassid. Osalemine programmis oli tasuta. Projekti läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Loeng teemal "Jäätmed" Narva Soldino gümnaasiumis

Osalesid 8-ndad klassid.


24.11.2012

KIRBUTURG Kultuurimajas "Rugodiv"

Üritust korraldas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Euroopa Jäätmetekke Vähendamise Nädala 2012 raames.


19.11.2012

Loeng teemal "Jäätmed" Narva Pähklimäe gümnaasiumis

Osales 7-es klass.


13.11.2012

Seminar "Sipelgas Ferda vähendab prügi"
Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis

Seminari viisid läbi Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse spetsialistid Anne-Ly Feršel ja Heldi Aia. Õppeprogrammi sisu oli prügi sorteerimine ja taaskasutamine. Seminaril osalesid Narva lasteaedade õpetajad. Osalemine seminaril oli tasuta. Projekti läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Keskkonnateemaline õppeprogramm "Puhta Vee ABC"
Narva Soldino gümnaasiumis

Õppeprogrammi viisid läbi Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse spetsialistid Anne-Ly Feršel ja Heldi Aia. "Puhta vee ABC" tähtsustab puhast vett kui esmavajalikku loodusressurssi ja soovitab säästlikku veetarbimist. Programmi eesmärgiks oli ärgitada õpilasi arutlema, kuidas vett säästa. Koolis toimus programmi slaidiesitlus ja sellele järgnes ekskursioon Narva Vesi AS heitveepuhastusjaama. Õppeprogrammis osalesid 8-ndad ja 9-ndad klassid. Osalemine programmis oli tasuta. Projekti läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


05.11.2012

2 loengut teemal "Jäätmed" Humanitaargümnaasiumis

Osalesid 7-ndad klassid ja gümnaasiumi klassid.


02.11.2012

Keskkonnateemaline seminar Narva linna korterühistute juhtidele

Seminari korraldas Eesti Korteriühistute Liit Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis. Põhiteemad olid Narva linna keskkond, säästev majandamine, prügikorraldus. Seminar toimus vene keeles, osalemine oli kõigile tasuta. Seminari läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.