Geodeesia

Geodeesiateenistus

E-post:  geodeesia[ät]narvaplan.ee
Telefon:  +372 35 99053
Aadress:  Peetri plats 3-9, 20308 Narva

NB! Mõõdistustööde tegemiseks Narva linna haldusterritooriumil
tuleb taotleda mõõdistusluba.

Mõõdistustöid tohivad teostada vaid litsenseeritud spetsialistid (vt. allpool).


Geodeedid/maamõõtjad

Sobiva ettevõtja leidmiseks geodeetiliste tööde valdkonnas
saab kasutada Majandustegevuse registrit » mtr.mkm.ee (Tegevusala: Ehitusuuringud).

Sobiva ettevõtja leidmiseks maakorraldustööde valdkonnas
saab kasutada Maa-ameti kodulehekülge » Maakorraldustööde tegevuslitsentsid


Õiguslikud alused