Geodeesia

T Ä H E L E P A N U !
01.01.2018 toimub üleminek Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt (BK77)
Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile (EH2000).
» loe lähemalt


Geodeesiateenistus

E-post:  geodeesia[ät]narvaplan.ee
Telefon:  +372 35 99053
Aadress:  Peetri plats 3-9, 20308 Narva

NB! Mõõdistustööde tegemiseks Narva linna haldusterritooriumil
tuleb taotleda MÕÕDISTUSLUBA.

Mõõdistustöid tohivad teostada vaid litsenseeritud spetsialistid (vt. allpool).


Geodeetiliste mõõdistuste meelespea

  1. Konkurssi võitnud isik/firma teostab või tellib projekteerimiseks
    TOPO-GEODEETILIST UURINGUT.
  2. Projekti realiseerimisel (ehitus), täiendub projekti dokumentatsioon
    TEOSTUSMÕÕDISTUSTEGA.
  3. Peale kõiki ehitustööde lõppu kuid enne kasutusloa väljastamist korraldatakse veel üht mõõdistust so EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS, mis on ehituse tellija kohustus.

Need asjaolud tuleb arvestada algsetel (konkurss) kui ka järgnevatel (projekteerimine, ehitamine) etappidel.

  • TOPO-GEODEETILINE UURING -> topograafiline plaan tehnovõrkudega
  • TEOSTUSMÕÕDISTUS -> teostusjoonis
  • EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS -> topograafiline plaan tehnovõrkudega


Geodeedid/maamõõtjad

Sobiva ettevõtja leidmiseks geodeetiliste tööde valdkonnas
saab kasutada Majandustegevuse registrit » mtr.mkm.ee (Tegevusala: Ehitusuuringud).

Sobiva ettevõtja leidmiseks maakorraldustööde valdkonnas
saab kasutada Maa-ameti kodulehekülge » Maakorraldustööde tegevuslitsentsid


Õiguslikud alused