Riigihanked

Siin avaldatakse andmed Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate riigihangete kohta. Ettepanekud ja märkused palume esitada hangete eest vastutavale isikule.


Riigihanked Riigihangete registris 2007. aastal

RH Liik Viitenumber Nimetus Vastutav isik Menetluse liik Avaldatud
Teenused 101704 Narva linna kesklinna hoonete fassaadide passistamine Anne Hallik Lihtmenetlus 02.10.2007
Teenused 034554 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine Anne Hallik Avatud hankemenetlus 14.02.2007
Teenused 034092 Narva linna tööstuspiirkonna üldplaneeringu koostamine Anne Hallik Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus 23.01.2007
Teenused 032045 Narva linna tööstuspiirkonna üldplaneeringu koostamine Anne Hallik Avatud hankemenetlus 14.11.2006

Täpsem info: Riiklikus Riigihangete Registris registreeritud riigihanked